Lamm-Portfolio-1987-1990-7.jpg

Leonid Lamm, Vladimir Gusev, Innesa Levkova-lamm

7

Year: 1988 Location: Lamm's Studio on Bennet Avenue, NYC Photo by: Pavel Khoroshilov