Lamm-Portfolio-1970-73-7.jpg

Vse Dlya Po-Bedy (Everything for Victory / Disaster)

7

Year: 1970 Media: Gouache, tempera on paper 17 x 19 1/4" (43.2 x 49 cm.) Location: The State Tretyakov Gallery